Danh sách đại lý tại Phú Thọ

Thứ tự Tên Đại Lý Địa chỉ
1 Công ty Cổ phần Thế giới Di động 2387-2389 Hùng Vương, Khu 7, P.Nông Trang, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
2 Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại XNK Viễn Thông A 1606A Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
3 Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT 1772 Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ