Danh sách đại lý tại Tây Ninh

Thứ tự Tên Đại Lý Địa chỉ
1 Công ty Cổ phần Thế giới Di động 583 Đường CMT8, Khu Phố 2, Phường 3, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh
2 Công ty Cổ phần Thế giới Di động Số 14, KP3, thị trấn HòaThành, huyện HòaThành, Tây Ninh
3 Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT 867 Cách Mạng Tháng Tám -Phường Hiệp Ninh, Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh
4 Công ty TNHH Viễn Ngọc 462 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Tây Ninh 
5 Công ty TNHH Viễn Thông An Phúc Nguyên M67/2, Hiệp Hòa, Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh