Danh sách đại lý tại Quảng Trị

Thứ tự Tên Đại Lý Địa chỉ
1 Công ty Cổ phần Thế giới Di động 01 Hùng Vương, Phường 1, TP. Đông Hà, Quảng Trị
2 Công ty TNHH MTV Quang Long 22 Hùng Vương, TP Đông Hà, Quảng Trị
3 Công ty TNHH MTV Quang Long 157 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, Quảng Trị