Danh sách đại lý tại Bắc Kạn

Thứ tự Tên Đại Lý Địa chỉ
1 Công ty Cổ phần Thế giới Di động 10-12 Thành Công, Tổ 1, P.Sông Cầu, Thị Xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn